Bezhalogeni telefonski kablovi

J-H(St)H

Primena

Instalacioni kabal za telekomunikacijske i uređaje za prijem i obradu podataka J-H(St)H, može biti trajno položen u suvim i vlažnim prostorima, iznad ili ispod gipsa, postojan je (kao i čvrsto) na otvorenom prostoru, ali nije dozvoljeno polaganje u zemlju. Ne sme se koristiti za prenos energije. Dozvoljena temperatura upotrebe ovog kabla je :
Pri polaganju : od -5°C do 50°C
Pre i posle polaganja : od -30°C do 70°C.Opis Konstrukcije

1. Provodnik: meko žareni bakar 0,6 i 0,8mm
2. Izolacija: HFFR

3. Elementi použavanja: parice

4. Jezgro kabla: koncetrično upletene parice

5. Pojasna izolacija: najmanje jedan sloj sintetičke trake
6. Električna zaštita: metalizirana poliester traka i kontaktni provodnik
7. Plašt: poliolefin sive boje
8. Norma: VDE0815

p

Radno vreme

Ponedeljak - Petak
08:00 - 16:00

Adresa

Grmeč 1, Nova 18b,
11080 Zemun