Bezhalogeni, teškogorivi i vatrootporni kablovi

NA2XH

Tehničke karakteristike

Energetski kabl sa izolacijom od XLPE I termoplastičnim teškogorivim bezhalogenim plaštom.
Standard: VDE 0276-604
Nominalni napon: 1kV
Test napon: 4kV

Opis Konstrucije

1. Provodnik: kompaktirano uže od aluminijuma, klase 2 prema VDE 0276-604
2. Izolacija: umreženi polietilen, tip 2XI1
3. Ispuna: brizgana elastomerna mešavina za višežilne kablove
4. Plašt: termoplastični teškogorivi bezhalogeni materijal, tip HM4.

p

Radno vreme

Ponedeljak - Petak
08:00 - 16:00

Adresa

Grmeč 1, Nova 18b,
11080 Zemun