J-H(ST)H

Podelite proizvod

Primena

Instalacioni kabal za telekomunikacijske i uređaje za prijem i obradu podataka J-H(St)H, može biti trajno položen u suvim i vlažnim prostorima, iznad ili ispod gipsa, postojan je (kao i čvrsto) na otvorenom prostoru, ali nije dozvoljeno polaganje u zemlju. Ne sme se koristiti za prenos energije. Dozvoljena temperatura upotrebe ovog kabla je :
Pri polaganju : od -5°C do 50°C
Pre i posle polaganja : od -30°C do 70°C.

Opis Konstrukcije

1. Provodnik: meko žareni bakar 0,6 i 0,8mm
2. Izolacija: HFFR
3. Elementi použavanja: parice
4. Jezgro kabla: koncetrično upletene parice
5. Pojasna izolacija: najmanje jedan sloj sintetičke trake
6. Električna zaštita: metalizirana poliester traka i kontaktni provodnik
7. Plašt: poliolefin sive boje
8. Norma: VDE0815

Slični proizvodi

Scroll to Top