LIHCH

Podelite proizvod

Primena

Koristi se za prenos analognih i digitalnih signala u elektronici za računarske sisteme ili u jedinicama za kontrolu procesa sa povećanim zahtevima na elektromagnetnu kompatibilnost. Ekran služi kao zaštita od elektromagnetskih uticaja.
Pri izlaganju vatri bezhalogeni kabl LIHCH ne širi plamen i proizvodi gorenja koja ne sadrže otrovna jedinjenja. Bezhalogeni kablovi imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja, oni oslobađaju manju količinu korozivnih gasova.
Postavljaju se u suvim i vlažnim prostorijama gde u slučaju požara treba zaštiti ljude i materijalma dobra. Ne preporučuju se za spoljašnju upotrebu, niti se smeju polagati u vodu i u zemlju.

Tehničke Karakteristike

1. Dozvoljena temperatura okoline: -30 do +70°C
2. Nominalni napon: 350/500V
3. Test napon: 1200V
4. Ispitivanje gustine dimova: IEC 61034-2
5. Ispitivanje otpornosti na gorenje i širenje plamena: IEC 60332-1
6. Standard : VDE 0812, VDE 0814

Struktura kabla

1. Provodnik: finožični bakarni provodnik, klasa 5, prema DIN VDE 0295, IEC 60228
2. Izolacija: HFFR ispuna, obeležavanje bojama prema DIN 47100
3. Separator: poliester folija 100% pokrivenost
4. Ekran: oplet od kalajisanih bakarnih žica
5. Plašt: HFFR, RAL 7001 siv.

Slični proizvodi

Scroll to Top