N2XH

Podelite proizvod

Primena

Svuda gde je naglašena sigurnost ljudskih života i očuvanje materijalnih dobara: industrijski kompleksi, stambeni objekti, aerodromi, bolnice, škole, pozorišta, tržni centri, lokacije sa povećanom frekvencijom ljudi, (objekti BD2, BD3, BD4). Kablovi se polažu u suvim i vlažnim prostorijama, u kanale, u cevi, ispod maltera, iznad maltera, na zid, u regale…

Opis Konstrukcije

1. Provodnik: golo bakarno uže kl.1 (1-10mm2-RE) ili kl.2 (RM) prema HRN HD 383
2. Izolacija: bezhalogena teško goriva XLPE masa
3. Ispuna: brizgana teško goriva elastomerna ili plastomerna mešavina ili omotane termoplastične trake
4. Plašt: teškogorivi bezhalogeni poliolefin
5. Boja plašta: crna
Teško su zapaljivi, samogasivi, ne šire plamen, velika otpornost na delovanje vatre, nema otrovnih i korozivnih plinova kod gorenja, redukovana emisija količine i gustine dimnih plinova.

Tehničke karakteristike

1. Nominalni napon: 0.6/1 kV
2. Test napon: 4kV
3. Trajna radna temperatura provodnika: +90°C
4. Temperatura kratkog spoja: +250°C
5. Maksimalna sila naprezanja Cu provodnika: 50N/mm2
6. Minimalni unutrašnji poluprečnik savijanja: (D=Spoljašnji prečnik kablova)
*15D za jednožilne kablove, 12D za višežilne kablove
Standard: VDE 0276-604 , HD 604

Slični proizvodi

Scroll to Top