NHXH FE180/ E90

Podelite proizvod

Primena

Kabal se ugrađuje u instalacije sa iznimnim zadatkom održanja funkcije i kontinuiteta rada uređaja i opreme u uslovima požara. U objektima visokih sigurnosnih zahteva u cilju zaštite ljudskih života i velikih materijalnih vrednosti: bolnice, škole, pozorišta, bioskopi i sportske dvorane, industrijski kompleksi, elektane, podzemne železnice, alarmni sistemi, sistemi napajanja u slučaju nužde… Kablovi se polažu u suvim i vlažnim prostorima: u zemlju, kanali, cevi, ispod maltera, iznad maltera, na zid, police…

Opis Konstrukcije

Energetski vatrootporni i bezhalogeni kablovi izolirani s XLPE i oplašteni termoplastičnim LSOH plaštem tipska oznaka: NHXH- J FE180/E90, NHXH- O FE180/E90

Teško su zapaljivi, samogasivi, ne šire plamen, velika otpornost na delovanje vatre, nema otrovnih i korozivnih plinova kod gorenja, redukovana emisija količine i gustine dimnih plinova, održavanje funkcije sistema u požaru mimalno 90 min. Funkcionalnost E90 zavisi od tehnike instalacije sistema i njegovih komponenata.

Tehničke karakteristike

1. Standard: IEC 60502-1, IEC 60331-11/-21(180 min), VDE 0472-Teil 814, DIN 4102-12
2. Nominalni napon: 0, 6/1kV
3. Test napon: 3,5kV
4. Maksimalna radna temperatura provodnika: +90oC
5. Maksimalna temperature u kratkom spoju: +250 oC, do 5sec
6. Minimalna temperatura ambijenta: – 25C za fiksnu instalaciju / -5C za mobilnu instalaciju
7. Maksimalna vlačna sila za provodnik kod polaganja: 50N / mm2
8. Minimalna temperatura kod polaganja: 0 C
9. Minimalni poluprečnik savijanja: 12 x D, D = spoljašnji prečnik kablova.

Struktura kabla

1. Provodnik: golo bakarno uže kl.2 i kl.1 na zahtev kupca (puni provodnik do 10 mm2)
2. Vatrootporna barijera: staklena traka s tinjcem (mica tape)
3. Izolacija: umreživi polietilen, tip XLPE
4. Ispuna: bezhalogeni polimer na bazi poliolefina
5. Plašt: bezhalogeni polimer na bazi poliolefina
6. Boja plašta: narandžasta ili druga na zahtev

Ispitivanja

1. Ispitivanje otpornosti na gorenje i širenje plamena: IEC 60332-1,IEC 60332-3-24, kat C (VDE 0482-266-2-4)
2. Ispitivanje integriteta izolacije kablova u vatri: IEC 60331-11/-21 (180 min), (VDE 0472-Teil 814)
3. Ispitivanje funkcionalnosti instalacije u požaru: DIN 4102 -Teil 12
Ispitivanje halogenih gasova : IEC 60 754-1 (DIN EN 60754-1)
4. Ispitivanje korozivnosti halogenih plinova: IEC 60 754-2 (DIN EN 60754-2)
5. Ispitivanje gustine dimnih plinova: EC 61 034 (DIN EN 61034)

Slični proizvodi

Scroll to Top